Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Actueel

Vanaf 1 maart kunnen gemeenten een subsidie aanvragen voor pilootprojecten in het kader van de de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Meer over de subsidie


Op 14 december 2018 heeft de Vlaamse Regering beslist om 160 (delen van) reservatiestroken op te heffen. 


Dit voorontwerp werd een tweede keer goedgekeurd op 14 december 2018.


De Vlaamse Regering heeft op 14 december 2018 een tweede stap gezet in de totstandkoming van dit decreet.


Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 29 januari 2019 tot en met 29 maart 2019:

  • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Fort van Lillo
    Bezorg ons uw inspraakreactie voor 29 maart via het formulier.

van 21 augustus 2018 tot en met 19 oktober 2018:

van 25 september 2018 tot en met 23 november 2018:

van 9 oktober 2018 tot en met 7 december 2018:

van 27 november 2018 tot en met 25 januari 2019: