Actueel

Ruimte Vlaanderen wil de ruimtelijke ontwikkelingen rond de Vlaamse hoofdstations evalueren en is op zoek naar onderzoeksteam om die opdracht tot een goed einde te brengen. Geïnteresseerde onderzoeksteams kunnen zich kandidaat stellen tot 21 november 2016.


Ruimte Vlaanderen en het agentschap Innovatie en Ondernemen wensen een onderzoek op te starten nar de ruimteproductiviteit, de verweving en het ruimtelijk rendement van economische locaties. Geïnteresseerde onderzoeksteams kunnen zich tot 18 november kandidaat stellen.


De vrijstellingsregels rond stedenbouwkundige vergunningen, de meldingsplicht en de hemelwaterverordening zijn op 29 september 2016 veranderd. Lees meer.


Op de Plandag 2016 werd een paper van onderzoekers van Ruimte Vlaanderen bekroond met de PlanDagprijs. In de verhandeling stellen de onderzoekers de herontwikkeling van supermarktsites voorop om volledig tegemoet te komen aan de stijgende woonbehoefte voor de komende 10 jaar.
Openbaar onderzoek :

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen :

Planologische attesten :

Openbaar onderzoek in functie van rechtsherstel :
  • Momenteel geen items
Kennisgeving planmer :

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

 © 2016 Ruimte Vlaanderen -