Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Actueel in de Kijker

Op 14 december 2018 heeft de Vlaamse Regering beslist om 160 (delen van) reservatiestroken op te heffen. 


Dit voorontwerp werd een tweede keer goedgekeurd op 14 december 2018.