Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Melding, vrijstelling en stedenbouwkundige vergunningsplicht

Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat vanaf 1 december 2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen. Voor bepaalde ingrepen volstaat een melding. De vrijstellingsregeling werd vereenvoudigd en uitgebreid. Lees meer over de vergunningsregels bij werken aan en rond de woning.

 

Informatieverplichtigen bij verkoop van vastgoed

In gemeenten die beschikken over een plannen- en vergunningenregister moet een vastgoedadvertentie verplicht bepaalde zaken opnemen. Ga na waaraan u moet voldoen bij verkoop.

 

energiezuinig MAKEN is geld besparen!

De Vlaamse overheid rekent op alle bouwers en verbouwers om de gebouwen energiezuiniger te maken, met voldoende aandacht voor het realiseren van een gezonde en comfortabele binnenomgeving. Lees meer over energiebesparing aan uw woning.

 

REGELS ROND Gebruik van regenwater na verbouwing!

Bouwers en verbouwers moeten voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. Het plaatsen van een regenwaterput en het gebruik van het regenwater voor tuin en wc is hierbij verplicht. Lees meer over de regels rond opvang van hemelwater.