Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

Ingaven voor april 2019

Aankondiging openbaar onderzoek betreffende onteigening voor het algemeen nut van onroerende goederen gelegen te Turnhout zijnde 10 m² van het perceel kadas­traal gekend als 2de afdeling, sectie N, nr. 193D, zijnde 114 m² van het perceel kadas­traal gekend als 2de afdeling, sectie N, nr. 192E, zijnde 404 m² van het perceel kadas­traal gekend als 2de afdeling, sectie N, nr. 193C.

De NV Aquafin maakt hierbij namens het Vlaams Gewest  bekend dat een openbaar onderzoek wordt geopend, met betrekking tot het voornemen van het Vlaams Gewest om voor de realisatie van dit project 22720 hoger vermeld perceel te onteigenen conform de bepalingen van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut en het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Het voorlopige onteigeningsbesluit en haar bijlagen liggen gedurende 30 kalenderdagen vanaf 06/05/2019 tot en met 10/06/2019 ter inzage in het Stadhuis van Turnhout. De openingsuren van het gemeentehuis kunnen geraadpleegd worden op de website van de gemeente.

Tijdens die periode kan het dossier ook geraadpleegd worden op de website van het Departement Omgeving, op de website van de gemeente Turnhout, alsook op de website van de nv Aquafin.

Gebeurlijke bezwaren moeten per beveiligde zending worden overgemaakt aan ofwel de nv Aquafin, dienst grondverwervingen, mevrouw Audrey Geudens, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, ofwel aan de ‘Stad Turnhout, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout tav Philip Poels of Annelies Meeus’.

Bekijk hier het onteigeningsplan, de projectnota en het voorlopig onteigeningsbesluit.

Er zal nog steeds in bepaalde gevallen een archeologienota bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gevoegd moeten worden. Maar om de behandelingstermijn sneller te doen verlopen, worden de archeologienota’s niet meer bekrachtigd.