Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

12.10.2016
Opleiding: 'inleiding tot de archeologie en de Centrale Archeologische Inventaris (CAI)'

Op 17 november organiseert het agentschap Onroerend Erfgoed een nieuwe opleiding ‘Inleiding tot de archeologie en de Centrale Archeologische Inventaris (CAI)’. De opleiding is bedoeld voor mensen die nog geen toegang hebben tot de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) en professioneel in aanraking komen met archeologie: ruimtelijke planners die betrokken zijn bij de opmaak van structuur- en uitvoeringsplannen, gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren, stafmedewerkers van IOED's, (kandidaat-) MER-deskundigen die instaan voor de uitwerking van de disciplines landschappen, bouwkundig erfgoed en archeologie, en die adviseren bij natuurbeheerplannen. Het volgen van de infosessie is noodzakelijk om toegang tot de CAI-dataset te krijgen.

Het programma en inschrijvingsformulier vindt u op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed