Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

27.10.2016
Wijzingingsdecreet: integratie planmilieueffectrapportage in ruimtelijk planningsproces

Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet dat dat de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen wijzigt, zodat de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces geïntegreerd worden. Momenteel wordt werk gemaakt van het uitvoeringsbesluit.

Door de wijzigingen in de regelgeving voor ruimtelijke planningsprocessen worden inhoudelijke en procedurele inconsistenties die optreden bij de overgang van de milieueffectrapportage naar het planproces gesloten. Bovendien beoogt de nieuwe procedure een versterking van het draagvlak voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen, via een vroege consultatie in het begin van het planningsproces en een openbaar onderzoek op het einde.

 

Lees meer