Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

08.11.2016
OPROEP: 'Atelier ORBP Dendervallei'

Ruimte Vlaanderen, W&Z en de provincie Oost-Vlaanderen hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om afstemming en samenwerking rond de Dendervallei te stroomlijnen. Hiermee willen ze het maatschappelijk debat om te komen tot een ORBP (overstromingsrisicobeheerplan) voor de Dender gezamenlijk en op interactieve wijze begeleiden en volgende doelstellingen realiseren: een economische & maatschappelijke meerwaarde, waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit.

Doel van deze opdracht

Het “atelier ORBP Dendervallei” heeft als doel om via ontwerpend onderzoek het maatschappelijk debat te ondersteunen dat noodzakelijk is om te komen tot een gedragen implementatie van het overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) voor de Dendervallei. Het onderzoek via ruimtelijk ontwerp, in het bijzonder in twee pilootgebieden, wordt ingezet om het draagvlak en de realisatiegerichtheid te verhogen, en eveneens de kansen op win-win situaties in beeld te brengen in de zoektocht naar een optimale mix van maatregelen.

In het kader van deze samenwerkingsovereenkomst worden twee opdrachten opgestart die in wisselwerking moeten worden uitgewerkt. De opdracht “Atelier ORBP Dendervallei” loopt samen met de opdracht die vanuit W&Z en de provincie Oost-Vlaanderen wordt gelanceerd: “Projectondersteuning voor de opmaak van de ORBP’s van Waterwegen en Zeekanaal N.V., afdeling Bovenschelde”.

Inschrijven op deze opdracht

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 22 november 2016 om 11u hun offerte bezorgen. Meer info uit het bestek en de mogelijkheid om een offerte in te dienen vindt u terug op het online platform e-Procurement.