Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

08.11.2016
OPROEP: 'Inhoudelijke en praktische ondersteuning Vlaamse test-cases decreet van 25 april 2014 betreffende Complexe Projecten'

Op 12 december 2014 werd het decreet complexe projecten van kracht. Het uitvoeringsbesluit, dat hiervoor de modaliteiten vastlegt, ging in uitvoering op 1 maart 2015. De Vlaamse overheid zet met de nieuwe procesaanpak voor complexe projecten in op de realisatie van projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo groot mogelijk draagvlak. Inmiddels werd voor vier projecten een startbeslissing genomen door de Vlaamse regering.

Doel van deze opdracht

De opdracht houdt de maatwerkgerichte inhoudelijke en praktische ondersteuning van Ruimte Vlaanderen en LNE in bij het uitwerken en evalueren van vier test-cases voor de toepassing van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten. De vier pilootprojecten worden bepaald in overleg met Ruimte Vlaanderen.

Inschrijven op deze opdracht

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 22 november 2016 om 11u30 hun offerte bezorgen. Meer info uit het bestek en de mogelijkheid om een offerte in te dienen vindt u terug op het online platform e-Procurement.