Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

08.11.2016
OPROEP: 'Groenpool Antwerpen - Inventariserend ruimtelijk en natuuronderzoek voor de ontwikkeling van een samenhangende open ruimte ten Oosten van Antwerpen'

Het te onderzoeken gebied situeert zich ten oosten van Antwerpen op grondgebied van de gemeenten Wommelgem en Ranst met in het noorden de Schijnvallei en de Bossen van Ranst in het zuiden. De open ruimte, met enkele waardevolle natuurkernen, is doorheen de jaren met de toevoeging van zware infrastructuren zoals het Albertkanaal en E313 meer en meer versnipperd geraakt met negatieve gevolgen voor het ecologisch systeem. Ook in de toekomst zijn in dit gebied enkele grote en complexe infrastructuurprojecten gepland.

Doel van deze opdracht

Met de studie ‘Groenpool Antwerpen’ wil Ruimte Vlaanderen samen met haar Vlaamse partners een actieve aanpak m.b.t. de open ruimte te voeren in dit gebied. Het doel van de opdracht is om via een geïntegreerde aanpak te komen tot de ontwikkeling van een concrete en operationele visie m.b.t. de versterking en uitbouw van een samenhangend en toegankelijk openruimte netwerk zodanig dat deze complementair is met of gewapend is tegen toekomstige ‘harde’ functies.

Inschrijven op deze opdracht

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 28 november 2016 om 14u hun offerte bezorgen. Meer info uit het bestek en de mogelijkheid om een offerte in te dienen vindt u terug op het online platform e-Procurement.