Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

21.11.2016
Oproep: kandidaten deskundigen gewestelijke omgevingsvergunningscommissie

 

Functiedoel

Als deskundige zetelen in de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie. Je wordt geacht veel wetenschappelijke of technische kennis en ervaring te hebben op het vlak van ruimtelijke ordening of op het vlak van milieu. 
Deze commissie geeft een advies aan de minister, bevoegd voor de omgevingsvergunning, over omgevingsvergunningsdossiers in eerste aanleg of in graad van beroep tegen beslissingen van de deputatie. 
 
De commissie vergadert ministens tweemaal per maand in Brussel, Koning Albert II-laan 20, vlakbij het station Brussel Noord. Startdatum voorjaar 2017.
 
Er zullen twee deskundigen en twee plaatsvervangers worden aangewezen voor zowel het aspect ruimtelijke ordening als het aspect milieu. Dus 4 effectieve en 4 plaatsvervangers. Ze worden aangewezen door de Minister bevoegd voor de omgevingsvergunning voor een periode van vier jaar en het mandaat is hernieuwbaar telkens voor een periode van vier jaar.

Vergoeding

Op dit ogenblik voorziet de regelgeving in een bescheiden presentievergoeding, aangevuld met een vergoeding van de verplaatsingskosten.

Solliciteren

Indien je geïnteresseerd bent solliciteer dan uiterlijk op 30 november 2016 via mail naar: