Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

28.11.2016
Aanpassing VCRO principieel goedgekeurd door Vlaamse Regering

Na advies van de SARO, de MiNa-raad, de SERV, de VVSG en de Vereniging van Vlaamse Provincies en na onderhandelingen in het bevoegde sectorcomité hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. Daarna wordt het ingediend in het Vlaams parlement.

Lees het decreet

Lees de memorie