Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

30.11.2016
Vastgoedsector pikt idee van superwoonmarkten op

Voor de Plandag 2016 over ‘Verruimen – maatschappelijk rendement met ruimtelijk talent’ schreven collega's Isabelle Loris en Ann Pisman een paper over ‘Superwoonmarkten’.

Het uitgangspunt is dat woonbehoeften kunnen opgevangen worden binnen het bestaande bebouwd weefsel door hergebruik, verweving en verdichting op supermarktsites. Het onderzoek toont aan dat met beperkte verdichting de woonbehoefte voor de komende tien jaar binnen bestaande verharde ruimte kan opgevangen worden en meteen een vergroening van de buurt kan worden bereikt. Dit concept is ook de vastgoedsector niet ontgaan. De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector publiceerde hier vandaag een persbericht over, dat al door verschillende media werd opgepikt.

Isabelle Loris en Ann Pisman ontvingen voor deze paper eerder dit jaar de Plandagprijs. Het idee van superwoonmarkten ligt in lijn met de principes van ruimtelijk rendement en de klimaatakkoorden.