Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

07.02.2017
Gewestelijke verordening breedband: openbaar onderzoek

 Op 16 december 2016 heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband principieel goedgekeurd. Het legt de verplichting op om bepaalde gebouwen breedbandklaar te maken (conform Europese Richtlijn 2014/61/EU).

- tekst van het ontwerp

- tekst van de nota

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over de verordening nemen na het openbaar onderzoek dat loopt van 21 februari 2017 tot en met 23 maart 2017.

Opmerkingen kunt u indienen tot uiterlijk 23 maart 2017:

Schriftelijk bij Ruimte Vlaanderen, afdeling Juridische en Beleidsvoorbereiding, Koning Albert II-laan 19, bus 12, 1210 Brussel;

Digitaal via ajb@rwo.vlaanderen.be. In het onderwerp van uw mail vermeldt u bij voorkeur het woord “breedband”.