Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

17.11.2017
Save the date: Beleidsforum Codextrein Ruimtelijke Ordening

De Codextrein Ruimtelijke Ordening (aangenomen in het Vlaams Parlement op 29/11/2017 - nu naar Vlaamse Regering voor bekrachtiging en afkondiging) zal heel wat wijzigingen met zich meebrengen voor de VCRO. De invoering van het nieuwe beleidsplanningssysteem, maatregelen om het ruimtelijk rendement te verhogen en de gewijzigde regelgeving over de omgevingsvergunning zijn slechts enkele voorbeelden. Om iedereen hier zo goed mogelijk over te informeren, organiseren we enkele beleidsfora. Voor externe doelgroepen gaan die door op 29 januari (Gent), 6 februari (Leuven) en 20 februari (Brussel). Een interne sessie volgt op 8 februari. De concrete timing en praktische info volgt later.