Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

06.07.2018
Nieuwe online toepassing: de RUP-adviestoets

Het departement Omgeving heeft een nieuw onderdeel van het digitale platform voor de geïntegreerde RUP-procedure ontwikkeld: de RUP-adviestoets. Deze online toepassing wordt vrijblijvend aangeboden aan ruimtelijke planners en milieudeskundigen van gemeenten, steden, provincies en de Vlaamse overheid. 

Via de RUP-adviestoets kan men nagaan welke adviesinstanties geraadpleegd moeten worden tijdens de RUP-procedure. Deze instanties worden opgelijst in bijlage 1 van het Uitvoeringsbesluit betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen (17 februari 2017).

Voor elke adviesinstantie zijn criteria opgenomen die bepalen wanneer een instantie betrokken moet worden. De RUP-adviestoets beschouwt elk criterium als een “vraag”. Voor sommige vragen is het antwoord terug te vinden op een kaart.  In dat geval wordt automatisch een “overlapcontrole” gedaan van het plangebied met de kaart. Een groot deel van de “vragen” uit de RUP-adviestoets wordt op deze manier automatisch beantwoord. (Bijvoorbeeld: de RUP-adviestoets geeft automatisch aan of het plangebied of een deel ervan beschermd is als monument.)

De tool is echter niet alleen nuttig bij het opstellen van een lijst van adviesinstanties. De mogelijkheid om automatisch een aantal kaartlagen i.v.m. erfgoed, water, biodiversiteit, …te bevragen voor een plangebied, is ook handig in functie van het milieuonderzoek.

Het vinden van de kaarten met de juiste technische specificaties en het maken van de juiste overlap-berekeningen is geen eenvoudige klus geweest. In de toekomst zullen een aantal kaarten geoptimaliseerd of zelfs op vraag gemaakt worden in functie van deze tool. Toch willen we niet langer wachten om de tool al ter beschikking te stellen. We denken immers dat deze tool nu reeds een meerwaarde kan zijn, ook al wordt er nog gewerkt aan verdere verbetering. We ontvangen graag uw feedback op de toets via een email naar omgevingsplanning@vlaanderen.be. Vermeld zeker dat u reageert op de online RUP-adviestoets.

Benieuwd naar de mogelijkheden van de toepassing? U vindt ze op rupadviestoets.milieuinfo.be !