Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

18.09.2018
Uitnodiging beleidsfora 18/10 (Hasselt) en 6/11 (Gent)

Strategische visie BRV: aan de slag.
Milieueffectenrapportage: uitdagingen in de praktijk.

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van belangrijke beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. In uitvoering van de strategische visie nam de Vlaamse Regering ook een beslissing over een aantal voorontwerpen van decreten en besluiten.

Om deze beslissingen toe te lichten organiseert het departement op 18 oktober en 6 november 2018 beleidsfora. We behandelen de strategische doelstellingen met daaraan gekoppeld de betreffende beslissingen van de Vlaamse Regering.
Als tweede luik van dit beleidsforum belichten we het m.e.r.-gebeuren in Vlaanderen. We frissen de m.e.r.-plicht op, zowel op project- als op plan-niveau. Naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe Europese project-m.e.r.-richtlijn (2014/52/EU) en de toepassing ervan in de praktijk van de omgevingsvergunningen, zal het Departement enkele aandachtspunten toelichten. Op plan-niveau gaan we in op de aanpak en uitdagingen naar aanleiding van recente rechtspraak.

Volledig programma en inschrijven

Bekijk het volledige programma en schrijf je in:

Doelpubliek

Alle lokale besturen, provincies, intercommunales, koepelorganisaties.

Praktisch

 • Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht
 • 18 oktober 2018, (9.00 u.-12.30 u.)
  Auditorium van het VAC in Hasselt
  Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt
 • 6 november 2018 (13.00 u.-16.30 u.)
  Auditorium van het VAC in Gent
  Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Meer informatie