Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

23.10.2019
Ontwerp- en onderzoeksteam gezocht voor LABO RUIMTE metro-polis – toekomstverkenning knooppuntontwikkeling – spoorsysteem

Aan de hand van een beperkt aantal scenario’s onderzoeken we hoe gerichte mensen- (en goederen)stromen kunnen opgedreven worden tot een functieniveau dat, qua comfort en frequentie, vergelijkbaar is met een metrosysteem. Het vernieuwde spoorsysteem kan sturend zijn voor het regionale knooppuntenbeleid en de hiërarchie van deze knooppunten. Het samenspel tussen deze twee – een vernieuwd spoorsysteem en regionale knooppuntontwikkeling – staat dus centraal in de opgave.

Het onderzoek legt onder andere de randvoorwaarden en ontwerpmogelijkheden van een Transit Oriented Development voor dergelijke knopen bloot. Het scenario-onderzoek is inspirerend,  overtuigend en dient het perspectief te verbreden door het spoorsysteem en het ruimtelijke knooppuntenmodel op een geïntegreerde manier te onderzoeken.

Meer info.

Indienen ten laatste op 29 november, voor 10u00.