Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

18.09.2018
Uitnodiging beleidsfora 18/10 (Hasselt) en 6/11 (Gent)

Strategische visie BRV: aan de slag.
Milieueffectenrapportage: uitdagingen in de praktijk.

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van belangrijke beleidsopties op lange termijn, met name de strategische doelstellingen. In uitvoering van de strategische visie nam de Vlaamse Regering ook een beslissing over een aantal voorontwerpen van decreten en besluiten.

Om deze beslissingen toe te lichten organiseert het departement op 18 oktober en 6 november 2018 beleidsfora. We behandelen de strategische doelstellingen met daaraan gekoppeld de betreffende beslissingen van de Vlaamse Regering.
Als tweede luik van dit beleidsforum belichten we het m.e.r.-gebeuren in Vlaanderen. We frissen de m.e.r.-plicht op, zowel op project- als op plan-niveau. Naar aanleiding van de implementatie van de nieuwe Europese project-m.e.r.-richtlijn (2014/52/EU) en de toepassing ervan in de praktijk van de omgevingsvergunningen, zal het Departement enkele aandachtspunten toelichten. Op plan-niveau gaan we in op de aanpak en uitdagingen naar aanleiding van recente rechtspraak.

Volledig programma en inschrijven

Bekijk het volledige programma en schrijf je in:

Doelpubliek

Alle lokale besturen, provincies, intercommunales, koepelorganisaties.

Praktisch

 • Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht
 • 18 oktober 2018, (9.00 u.-12.30 u.)
  Auditorium van het VAC in Hasselt
  Koningin Astridlaan 50, 3500 Hasselt
 • 6 november 2018 (13.00 u.-16.30 u.)
  Auditorium van het VAC in Gent
  Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Meer informatie

Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 2 april 2019 tot en met 31 mei 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van het GRUP Scheldepolders Hingene
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 31 mei via het formulier.

van 19 maart 2019 tot en met 17 mei 2019:

van 19 maart 2019 tot en met 17 mei 2019:

van 12 maart 2019 tot en met 10 mei 2019:

van 18 februari 2019 tot en met 21 april 2019:

van 29 januari 2019 tot en met 29 maart 2019:

van 27 november 2018 tot en met 25 januari 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden
  Op donderdag 6 december 2018 om 19u is er een publiek participatiemoment in de lokettenzaal van het Oud Gemeentehuis, A. Van Landeghemstraat 101 in Willebroek.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 25 januari 2019 via het formulier.