Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

17.12.2018
Besluit opheffen reservatiestroken goedgekeurd

Op 14 december 2018 heeft de Vlaamse Regering beslist om 160 (delen van) reservatiestroken op te heffen. Door de opheffing krijgen deze percelen opnieuw de bestemming volgens de grondkleur van het gewestplan of APA (algemeen plan van aanleg). De aangepaste gewestplannen zijn, na publicatie in het Belgisch Staatsblad, op de portalen raadpleegbaar vanaf eind januari 2019.

De meeste reservatiestroken werden op het einde van de jaren ‘70 ingetekend op de gewestplannen. Intussen, 40 jaar later, blijkt dat een aantal van die reservatiestroken nog steeds niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd zijn. Voor een deel van die reservatiestroken is de kans reëel dat de voorziene infrastructuurwerken nooit zullen worden uitgevoerd.

Ondertussen blijven de eigenaars van de percelen gelegen binnen de reservatiestroken geconfronteerd met aanzienlijke eigendomsbeperkingen. Het Vlaams Parlement heeft geoordeeld dat de aanhoudende onzekerheid voor de eigenaars van percelen binnen reservatiestroken niet langer kan worden verantwoord. In de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) is daarom de mogelijkheid ingeschreven voor de Vlaamse Regering om die reservatiestroken op te heffen. De Vlaamse Regering heeft nu voor 160 (delen van) reservatiestroken beslist om die op te heffen.

Voor meer informatie: reservatiestroken.omgeving@vlaanderen.be

De tekst van het besluit

Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 2 april 2019 tot en met 31 mei 2019:

  • openbaar onderzoek van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van het GRUP Scheldepolders Hingene
    Bezorg ons uw inspraakreactie voor 31 mei via het formulier.

van 19 maart 2019 tot en met 17 mei 2019:

van 19 maart 2019 tot en met 17 mei 2019:

van 12 maart 2019 tot en met 10 mei 2019:

van 18 februari 2019 tot en met 21 april 2019:

van 29 januari 2019 tot en met 29 maart 2019:

van 27 november 2018 tot en met 25 januari 2019:

  • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden
    Op donderdag 6 december 2018 om 19u is er een publiek participatiemoment in de lokettenzaal van het Oud Gemeentehuis, A. Van Landeghemstraat 101 in Willebroek.
    Bezorg ons uw inspraakreactie voor 25 januari 2019 via het formulier.