Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Nieuws

22.11.2019
Zonevreemde tuincentra kunnen geen planologisch attest meer aanvragen

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 14 november 2019 de regeling die het mogelijk maakt voor historisch gegroeide zonevreemde tuincentra in agrarisch gebied om een planologisch attest aan te vragen, ook al is hun functie niet vergund.

Deze regeling werd ingevoerd in de VCRO (artikel 4.4.24) via de artikelen 77 en 79 van de Codextrein en is gebaseerd op 3 overwegingen: het historisch gegroeid karakter van de zonevreemde activiteiten, de moeilijkheden om de betrokken tuincentra te herlokaliseren en de inpasbaarheid van hun activiteiten in de agrarische context.

Het Grondwettelijk Hof stelt dat deze overwegingen niet volstaan en de regeling het gelijkheidsbeginsel schendt doordat er ook andere zonevreemde bedrijven zijn in agrarisch gebied die met hetzelfde ‘ruimteprobleem’ geconfronteerd worden. Het historisch gegroeid karakter verantwoordt het verschil in behandeling met die andere zonevreemde bedrijven niet. Er wordt ook niet aangetoond dat de moeilijkheid om zonevreemde tuincentra te herlokaliseren niet zou gelden voor andere zonevreemde bedrijven. Het argument dat tuincentra niet geherlokaliseerd kunnen worden omwille van de noodzaak van grote oppervlaktes grond voor kweek en doorkweek, is geen voldoende motivering om van het gelijkheidsbeginsel af te wijken, aangezien conditioneren ook toegelaten is.

Deze vernietiging heeft tot gevolg dat zonevreemde tuincentra niet langer een planologisch attest kunnen aanvragen indien zij niet hoofdzakelijk vergund zijn, zowel voor wat betreft de bestaande constructies, als de functie.

Reeds afgeleverde positieve planologische attesten kunnen de overheid niet langer verplichten tot de opmaak of de wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg. Evenmin kan een positief planologisch attest nog als grondslag dienen om in een omgevingsvergunning af te wijken van de stedenbouwkundige voorschriften. Het planologisch attest werd immers afgeleverd op basis van een vernietigde regeling. Gezien de juridische basis van het attest ontbreekt, kan men zich hier niet langer op beroepen. 

Lees het vernietigingsarrest (nr. 179/2019 van 14 november 2019)

Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 8 oktober 2019 tot en met 6 december 2019:

 • Omwille van een vergissing bij het inwinnen van adviezen wordt de lopende raadpleging van de bevolking opnieuw gestart voor de startnota van het GRUP K-R8
  Er worden infomarkten georganiseerd op maandag 14 oktober 2019, doorlopend van 18u30 tot 20u30 in het Gemeentepunt, Blokkestraat 29 in Zwevegem, en op dinsdag 15 oktober 2019, doorlopend van 18u30 tot 20u30, in OC Lange Munte, Beeklaan 81, 8500 Kortrijk.

 • Adviezen en inspraakreacties die reeds werden ingediend in de periode van 17 sep­tember tot 7 oktober blijven gelden en moeten niet opnieuw worden ingediend.

  U kan ons uw inspraakreactie bezorgen tot en met 6 december 2019 via het formulier.

van 27 september 2019 tot en met 25 november 2019:

 • Omwille van een vergissing in de aankondiging van het eerste openbaar onderzoek wordt een tweede openbaar onderzoek georganiseerd van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP R4 - Knoop Wachtebeke
  Op dinsdag 22 oktober 2019, doorlopend van 19u tot 21u is er een infomarkt in het gemeentehuis van Zelzate, Grote Markt 1, 9060 Zelzate.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 25 november 2019 via het formulier.

van 6 augustus 2019 tot en met 4 oktober 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Ebema en omgeving
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 4 oktober 2019 via het formulier.

van 30 juli 2019 tot en met 27 september 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP R4 - Knoop Wondelgem
  Op donderdag 12 september 2019, doorlopend van 19u tot 21u is er een infomarkt in de polyvalente zaal De Zulle, Botestraat 98 te 9032 Gent.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 27 september 2019 via het formulier.

van 16 juli 2019 tot en met 13 september 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Golfterrein Witbos
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 13 september 2019 via het formulier.

van 16 juli 2019 tot en met 13 september 2019:

 • openbaar onderzoek van het gewestelijk uitvoeringsplan van het GRUP Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille
  Er wordt een infomarkt georganiseerd op maandag 26 augustus 2019, doorlopend van 18u tot 21u in Cultuurcomplex Ispo Facto, Marktstraat 25 te Oudenburg.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 13 september 2019 via het formulier.

van 4 juni 2019 tot en met 2 augustus 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Rond Ronse
  Op dinsdag 11 juni 2019 van 18u30 tot 20u30 is er een publiek participatiemoment in TIO3, Oscar Delghuststraat 60​ in Ronse.
  Bezorg ons uw inspraakreactie voor 2 augustus 2019 via het formulier.

van 30 april 2019 tot en met 28 juni 2019:

van 29 april 2019 tot en met 27 juni 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Ventilus       

van 9 april 2019 tot en met 7 juni 2019:

van 19 maart  2019 tot en met 17 mei 2019:

van 12 maart 2019 tot en met 10 mei 2019:

van 29 januari 2019 tot en met 29 maart 2019:

 • raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het GRUP Fort van Lillo