Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening

Het Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening werd door het Vlaamse Parlement goedgekeurd op 18 november 2015 en vervangt het Handhavingsplan 2010. De implementatie is momenteel beperkt tot de bestaande  instrumenten in afwachting van de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2015 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning. Het programma is een beleidsdocument van het Vlaamse Gewest zonder bindend karakter ten aanzien van derden.

>> Lees het Handhavingsprogramma Ruimtelijke Ordening

>> Lees het Handhavingsplan 2010

VLAAMSE OVERHEIDSDIENSTEN ACTIEF ROND handhaving

U bent nu op de site van Ruimte Vlaanderen, als departement van de Vlaamse Overheid belast met de beleidsondersteuning van de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, ook voor wat betreft handhaving. Het Handhavingsplan heeft hierin een centrale plaats.

Inspectie Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed

De afdeling Inspectie en Handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed treedt strafrechtelijk en administratief op tegen bouwovertredingen. Bezoek de website van deze afdeling.

Hoge Raad voor Handhavingsbeleid

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (HRH) behandelt adviesvragen van gemeenten, stedenbouwkundig inspecteurs of rechters omtrent herstelmaatregelen bij overtredingen. Bezoek de website van de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid.