Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Bouwovertreding melden

Indien u meent dat de regelgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening niet wordt nageleefd, kan u voor een klacht of melding terecht bij:

  1. De gemeente (gemeentelijk stedenbouwkundige inspecteur of omgevingsloket) of de politie die op basis van hun eigen handhavingsprioriteiten zullen optreden;
  2. De afdeling Handhaving van het Departement Omgeving indien het een gewestelijke prioriteit betreft. Deze prioriteiten zijn gebaseerd op onder meer de aard en omvang van de feiten en de ligging van het perceel, en zijn bepaald door de minister in een gewestelijke prioriteitenlijst (https://www.ruimtelijkeordening.be/Handhaving)
  3. Indien u schade of hinder zou ondervinden, kan u eventueel zelf via een burgerlijke procedure het herstel van de schade of een schadeloosstelling vorderen.

Daarnaast kan u aan de vrederechter een “oproeping tot verzoening” vragen. Dit is een vrijwillige en kosteloze procedure om snel tot een oplossing te komen.

 

VLAAMSE OVERHEIDSDIENSTEN ACTIEF ROND handhaving

U bent nu op de site van Departement Omgeving, als departement van de Vlaamse Overheid belast met de beleidsondersteuning van de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, ook voor wat betreft handhaving. Het Handhavingsplan heeft hierin een centrale plaats.

Inspectie Ruimtelijke ordening en Onroerend erfgoed

De afdeling Inspectie en Handhaving ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed treedt strafrechtelijk en administratief op tegen bouwovertredingen. Bezoek de website van deze afdeling.

Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering

De Hoge Raad voor het Handhavingsuitvoering (HRH) behandelt adviesvragen van gemeenten, stedenbouwkundig inspecteurs of rechters omtrent herstelmaatregelen bij overtredingen. Bezoek de website van de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering.

Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu

Met het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, kortweg handhavingsdecreet, werd de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving omgevormd tot de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM)