Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Een garage of carport bouwen

carportIn geval van twijfel: win informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening. De medewerkers van die dienst zullen u graag helpen.

Is een vergunning nodig?
Er geldt een aparte regeling voor enerzijds vrijstaande en anderzijds aangebouwde garages en carports.

 

 

Let op: provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen strengere regels opleggen. Informeer steeds bij uw gemeente.