Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Stedenbouwkundig attest 

Wat is het stedenbouwkundig attest?

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde.
Wilt u de inlichtingen over het perceel dat u interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kunt u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heeft u meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  1. In de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften; 
  2. De verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  3. Het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op ! Een attest is nog geen vergunning voor stedenbouwkundige handelingen, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Een stedenbouwkundig attest aanvragen
Hoe aanvragen?

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. 

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp. Zo kan u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden (WORD-formaat).

 
Waar aanvragen?

U moet het stedenbouwkundig attest aanvragen bij de instantie die bevoegd is voor het afleveren van een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Voor particulieren is dit bijna altijd de gemeente.