Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening
Milieueffectrapportage  - uitvoeringsbesluiten
  • Planmilieueffectrapportage RUP's: overname verplichtingen (tekst - details)
     
  • Projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (tekst - details)