Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening
Subsidies - uitvoeringsbesluiten
Subsidie voor gemeenten
 • Gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren (tekst - details)
   
 • Opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg (tekst - details)
   
 • Opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister (tekst - details)
 •  
 • Eenmalige subsidie in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid (tekst - details)

 

Strategische projecten
 • Voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (tekst - details)
Rubiconfonds
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels betreffende de toekenning van subsidies in het kader van het Rubiconfonds (tekst - details)