Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

18/05/2018 Steenbakkerij Floren en Cie NV: definitieve vaststelling

GRUP

Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur 'Vallei van de Nederaalbeek' in Maarkedal
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN:
  • Het openbaar onderzoek is afgelopen. Deelnemen is niet meer mogelijk.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 31/03/2017
openbaar onderzoek van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 23/02/2018
definitieve vaststelling op 5/04/2018
publicatie in staatsblad op 27/04/2018
van kracht op 11/05/2018
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Het Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord