Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

16/05/2017 Maasvallei van Stokkem tot Heppeneert - Deelgebied 1. Projectgrindwinning Elerweerd: openbaar onderzoek van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017
31/03/2017 Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
31/03/2017 Brabantnet - sneltram A12: openbaar onderzoek van 31/03/2017 tot en met 29/05/2017
31/03/2017 'Albertknoop' in Lanaken: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
17/03/2017 'Closing the Circle' in Houthalen-Helchteren: definitieve vaststelling

GRUP

Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur 'Vallei van de Nederaalbeek' in Maarkedal
Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Maarkedal

Openbaar onderzoek van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017
De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 31/03/2017. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017 kunt u opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 31/03/2017
openbaar onderzoek nog niet gebeurd
principiële beslissing tot definitieve vaststelling nog niet gebeurd
definitieve vastelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Het Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord