Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

GRUP

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 28/10/2016
openbaar onderzoek van 6/12/2016 tot en met 3/02/2017
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 31/03/2017
definitieve vaststelling op 19/05/2017
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie
Bijlage V:
PlanMER

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord