Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

16/05/2017 Maasvallei van Stokkem tot Heppeneert - Deelgebied 1. Projectgrindwinning Elerweerd: openbaar onderzoek van 16/05/2017 tot en met 14/07/2017
31/03/2017 Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
31/03/2017 Brabantnet - sneltram A12: openbaar onderzoek van 31/03/2017 tot en met 29/05/2017
31/03/2017 'Albertknoop' in Lanaken: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
17/03/2017 'Closing the Circle' in Houthalen-Helchteren: definitieve vaststelling

GRUP

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro
Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Oosterzele

De Vlaamse Regering heeft op 31/03/2017 principieel beslist dit grup definitief vast te stellen. Na advies van de Raad van State (termijn 30 dagen) kan het definitief worden vastgesteld.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 28/10/2016
openbaar onderzoek van 6/12/2016 tot en met 3/02/2017
principiële beslissing tot definitieve vaststelling op 31/03/2017
definitieve vastelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie
Bijlage V:
PlanMER

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord