Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

13/12/2016 Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Brugge - herneming: openbaar onderzoek van 13/12/2016 tot en met 10/02/2017
9/12/2016 Oostelijke Tangent Sint-Niklaas: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
6/12/2016 Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro: openbaar onderzoek van 6/12/2016 tot en met 3/02/2017
2/12/2016 Historisch gegroeid bedrijf 'Verhelst' te Knokke-Heist: definitieve vaststelling
2/12/2016 Historisch gegroeid Bedrijf 't Kriekske te Halle: principiële beslissing tot definitieve vaststelling
2/12/2016 Historisch gegroeid bedrijf 'Steenfabrieken Nelissen NV': principiële beslissing tot definitieve vaststelling

GRUP

Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Brugge - herneming
Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Brugge, Zedelgem, Zuienkerke

Openbaar onderzoek van 13/12/2016 tot en met 10/02/2017
De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 18/11/2016. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van 13/12/2016 tot en met 10/02/2017 kunt u opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 18/11/2016
openbaar onderzoek van 13/12/2016 tot en met 10/02/2017
principiële beslissing tot definitieve vaststelling nog niet gebeurd
definitieve vastelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie
Bijlage V:
PlanMER
Bijlage VI:
Ruimtelijk Veiligheidsrapport

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord