Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

21/02/2017 Vallei van de Tappelbeek in Broechem: openbaar onderzoek van 21/02/2017 tot en met 21/04/2017
21/02/2017 landbouw-, natuur- en bosgebieden “Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem”: openbaar onderzoek van 21/02/2017 tot en met 21/04/2017
13/01/2017 Oostelijke Tangent Sint-Niklaas: definitieve vaststelling
13/01/2017 Historisch gegroeid Bedrijf 't Kriekske te Halle: definitieve vaststelling
13/01/2017 Historisch gegroeid bedrijf 'Steenfabrieken Nelissen NV': definitieve vaststelling

GRUP

Vallei van de Tappelbeek in Broechem
Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Ranst, Zandhoven

Openbaar onderzoek van 21/02/2017 tot en met 21/04/2017
De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 23/12/2016. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van 21/02/2017 tot en met 21/04/2017 kunt u opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 23/12/2016
openbaar onderzoek van 21/02/2017 tot en met 21/04/2017
principiële beslissing tot definitieve vaststelling nog niet gebeurd
definitieve vastelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht
Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord