Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondigingen

9/10/2018 Uitbreiding historisch gegroeid bedrijf Aertssen Stabroek: openbaar onderzoek van 9/10/2018 tot en met 7/12/2018
9/10/2018 Petroleum Zuid : gevangenis en technische schoolcampus: openbaar onderzoek van 9/10/2018 tot en met 7/12/2018

GRUP

Uitbreiding historisch gegroeid bedrijf Aertssen Stabroek
Dit GRUP doorliep een voortraject. Hier vindt u meer info: https://www.ruimtevlaanderen.be/aertssen_voortraject

Het GRUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeente(n) Stabroek

Openbaar onderzoek van 9/10/2018 tot en met 7/12/2018
De Vlaamse Regering heeft dit plan voorlopig vastgesteld op 14/09/2018. Het wordt nu onderworpen aan een openbaar onderzoek. Van 9/10/2018 tot en met 7/12/2018 kunt u opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.
BEZWAREN, OPMERKINGEN EN ADVIEZEN INDIENEN kan als volgt:
Stand in de procedure
voorlopig vastgesteld op 14/09/2018
openbaar onderzoek van 9/10/2018 tot en met 7/12/2018
principiële beslissing tot definitieve vaststelling nog niet gebeurd
definitieve vastelling nog niet gebeurd
publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
nog niet van kracht

Over dit plan werd een infomarkt gehouden. De posters die hierop louter informatief te zien waren, kan u hier raadplegen : posters infomarkt.

Besluit van de Vlaamse Regering
Download hier het besluit van de Vlaamse Regering.
Bijlagen met verordende kracht:
Bijlage I:
Bijlage II:
Bijlagen zonder verordende kracht:
Bijlage III:
Toelichtingsnota
Bijlage IV:
Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie:
Bijlage V:

Zoeken via kaart

Zoek via kaart
Selecteer de gewenste provincie:
Klik op de provincie waarvan u de GRUPs wenst te bekijken.
Vlaams-BrabantLimburgAntwerpenOost-VlaanderenWest-Vlaanderen

Zoeken op trefwoord