Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Team Monitoring

Het team Monitoring maakt deel uit van de afdeling Onderzoek en Monitoring van Ruimte Vlaanderen.

Zij verzorgt de omgevingsanalyse, de beleids- en beheersmonitoring op het departement. In het kader van de omgevingsanalyse beheert het team de ruimtemonitor en produceert tijdsreeksen over ruimtelijke indicatoren.

De processen hiertoe worden wat de kern betreft in Brussel georganiseerd en wat de ondersteuning betreft ook in grote mate in de decentrale werkplekken.

Voor de beheersmonitoring worden de interne processen en diensten (bijzondere procedure, vergunningen…) en RO initiatieven ( planbaten, strategische projecten, …) opgevolgd.

Daarnaast wordt de beleidsmonitoring opgevolgd via processen van externe partners en monitoringsrapporten geproduceerd over bv. handhaving, bestuurskracht, lokale vergunnings- en planningsprocessen.

Verder wordt via partnerschappen gewerkt aan de data uitwisseling en datakwaliteit van de registers:

Opladen en kwaliteitsopvolging (tot goedkeuring) van de vergunningenregisters
Opladen en kwaliteitsopvolging (tot goedkeuring) van de plannenregisters
Opladen en kwaliteitsopvolging van de Registers Onbebouwde Percelen
Ondersteuning van specifieke uitwisselingsplatforms

De verworven kennis wordt ontsloten zowel naar een gespecialiseerd als naar een breed publiek.