Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening


Handreiking signaalgebieden


Publicatiejaar 2016Metropolitan Landscapes


Publicatiejaar 2016

 


Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling

Deze brochure legt uit welke regels van toepassing zijn op het vlak van de stedenbouwkundige vergunnings- en meldingsplicht voor ingrepen aan en rond de woning. (versie 29/9/2016)

(enkel digitaal beschikbaar)De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - wijzigingsdecreet 4-2014

Deze publicatie bespreekt het wijzigingsdecreet van april 2014 in detail.
Minnelijke Schikking: voorkom vervolging

Wie een bouwmisdrijf pleegt, riskeert een strafrechtelijke of burgerlijke veroordeling. 


Verslagboek 2010-2011 van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

Dit is het eerste verslagboek dat wordt opgemaakt met toepassing van artikel 6.1.40 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het bevat een synthese van de overwegingen die tot de advies- en beslissingspraktijk van de Hoge Raad hebben geleid.


Planning in uitvoering

Dertig strategische projecten, samen goed voor bijna vijftien miljoen euro subsidie, worden in de kijker gezet via beschrijvingen en getuigenissen van betrokkenen. 
Polycentric regions facing global challenges: a role for strategic spatial planning

Conference proceedings of the the expert meeting “Global challenges in polycentric regions – What role for strategic spatial planning?”, held in Brussels on 8 Octobre 2010.

 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: krijtlijnen voor een nieuwe generatie

Bondige inleiding tot het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: deze brochure geeft u de hoofdlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op een toegankelijke wijze. 

Publicatiejaar 1997 - 48 pagina's


Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: Krijtlijnen voor een nieuwe generatie

Bondige inleiding tot het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: deze brochure geeft u de hoofdlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op een toegankelijke wijze. 

publicatiejaar 1997 - 48 pagina's.

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: Krijtlijnen voor een nieuwe generatie

Bondige inleiding tot het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen: deze brochure geeft u de hoofdlijnen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen op een toegankelijke wijze. 

publicatiejaar 1997 - 48 pagina's.

Volledig Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Gecoördineerde versie 2011 - publicatiejaar 2011 - 489 pagina's - 10 euro

Code van goede praktijk. Aanpak inbreuken ruimtelijke ordening.

Publicatiejaar 2015 - 34 pagina's

Deze publicatie is niet in druk beschikbaar.

Zie ook de modeldocumenten bij de Code Goede Praktijk.

Samenvatting Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

publicatiejaar 2004 - 125 blz - gratis

Let op: Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd in 2011 herzien. De tekst van deze samenvatting is niet meer volledig actueel.


Visienota Ruimtegebruik en ruimtebeslag

Publicatiejaar 2009 - 48 pagina's - gratis


Visie en Praktijk

Publicatiejaar 2000 - 24 pagina's

Gedrukte oplage uitgeput


Ruimtelijke ordening en jeugdverblijven

Publicatiejaar 2008 - 48 pagina's

Dichter Wonen

Publicatiejaar 2002 - 205 blz - 10 euro

Verdichting is een sleutelbegrip uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Ontdek wat verdichting in de praktijk kan betekenen.

Ruimte voor transport

Publicatiejaar 2001 - 16 pagina's

Ruimte voor kantoren

Publicatiejaar 2001 - 16 pagina's


Omgaan met ruimte

Publicatiejaar 1999 - 50 pagina's - uitsluitend voor onderwijs en vorming

Omgaan met ruimte is een vormingspakket over ruimtelijke ordening voor in het secundair onderwijs. Het pakket is modulair opgebouwd en bestaat uit een uitgebreide transparantenreeks en een begeleidende brochure. Dit vormingspakket is uitsluitend bedoeld voor leerkrachten in het secundair onderwijs en voor mensen die meewerken aan georganiseerde vormingsactiviteiten.