Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Aankondiging van openbare onderzoeken:

Let op: Dit overzicht bevat enkel plannen opgemaakt door de Vlaamse overheid. Plannen opgemaakt door  gemeenten en provincies staan hier niet vermeld.

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

van 21 augustus 2018 tot en met 19 oktober 2018:

van 25 september 2018 tot en met 23 november 2018:

van 9 oktober 2018 tot en met 7 december 2018:

van 27 november 2018 tot en met 25 januari 2019:

Voorafgaand planningsproces

De Vlaamse Regering beslist tot opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wanneer zij de huidige bestemmingen wil aanpassen. Aan de opmaak van een plan gaat vaak een uitgebreid overlegproces met betrokkenen vooraf. Op de website van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vindt u meer info over deze planningsprocessen (o.a. voor landbouw, natuur en bos (AGNAS).)