Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Onderzoek naar de evolutie van de ruimtebehoefte voor niet verweefbare bedrijvigheid

Deze studie heeft tot doel een nieuwe kwantitatieve raming te maken van de benodigde ruimte voor bedrijventerreinen in functie van niet-verweefbare economische activiteiten. De studie vertrekt van meerdere modellen en tewerkstellingsprognoses om te komen tot een verscheidenheid aan scenario's. Aandacht gaat eveneens uit naar beleidsmaatregelen die de behoefte kunnen beïnvloeden (bv intensief ruimtegebruik).

Update: Actualisering van prognoses

Deze studie heeft op basis van de methodiek uit de zogenaamde 'IBM-studie' de ruimtebehoefteramingen voor bedrijventerreinen geactualiseerd. De studie heeft bijkomend inzicht verschaft in de stabiliteit van de gehanteerde scenario's.


  • Studie uitgevoerd door IBM Business Consulting, UGent en Statap in opdracht van AROHM.
  • Actualisatie uitgevoerd door How-to Advisory nv. in opdracht van het Departement RWO (september 2006)