Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Ruimtelijke analyse van de migratie in en naar Vlaanderen

In dit onderzoek worden vier thema’s uit het migratieonderzoek bestudeerd:

  • Trends en evoluties die merkbaar zijn binnen de in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen opgenomen ruimtelijke beleidsindeling.
  • Trends en evoluties die merkbaar zijn binnen specifieke regio’s, met name de kust en de grensstreek met Nederland en Wallonië.
  • Onderzoek van specifieke kenmerken en trends van de migratie aan de hand van een aantal (context) indicatoren (o.a. bouwgrond- en woningprijzen, ouderenvoorziening, …).
  • Regio’s waar significante ruimtelijke trends inzake migratie zijn vast te stellen maar die niet noodzakelijk samenhangen met bestaande geografische of beleidsmatige indelingen.

Documenten:

Lees de samenvatting ( 13MB) of raadpleeg het integrale rapport met

Studie uitgevoerd door SUM research Urban Consultancy in opdracht van het Departement RWO van de Vlaamse overheid (september 2006).