Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

(Her)gebruik van de bestaande woningvoorraad in de klassieke woonwijken uit de jaren 1960-1980

Een verkennend onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden en de uitdagingen voor het ruimtelijke beleid in Vlaanderen

In deze studie wordt onderzocht of de klassieke woonwijken uit de jaren '60 - '80 nog aangepast zijn aan de hedendaagse woonwensen en bevolkingsgroepen, en welke aanpassingen al dan niet nodig zijn.

Deze studie gaat uit van de veronderstelling dat de klassieke woonwijken, die gerealiseerd werden in de jaren 1960 – 1980, niet meer aangepast zijn aan de huidige woonwensen en bevolkingsgroepen. Het zou namelijk meestal gaan over grote woonwijken, die gekenmerkt worden door de dominante aanwezigheid van één bepaald (open) woningtype en die gericht zijn op het aantrekken van jonge gezinnen. De gezinssamenstelling van de oorspronkelijke bewoners is ondertussen gewijzigd: de kinderen zijn het huis uit, de ouders zijn zorgbehoevender, de omvang van de woningen is niet meer afgestemd op de gezinsgrootte, er is een gebrek aan buurtvoorzieningen, de woonwijk is sterk gericht op automobiliteit, enz.

Deze veronderstelling laat vermoeden dat er ingrepen zullen nodig zijn in deze woonwijken, om het woningaanbod af te stemmen op de hedendaagse woonwensen en bevolkingsgroepen. In deze studie wordt de problematiek in de klassieke woonwijken scherp gesteld. Daarnaast biedt de studie een aanzet van mogelijke oplossingen op het niveau van de woonwijk. Tot slot biedt de studie een meer gedetailleerd en visueel inzicht aan de hand van praktijkvoorbeelden die op een gepaste en creatieve manier op de geschetste problematiek inspelen voor diverse woonmilieus.

Documenten

Lees de samenvatting (pdf, 3MB) of raadpleeg het integrale rapport met


Studie uitgevoerd door Grontmij, Hogeschool Gent, WES en XDGA met medewerking van de Katholieke Universiteit Leuven in opdracht van het Departement RWO (april 2007)