Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Inventarisatie van de voor het Vlaams ruimtelijke beleid relevante ruimtelijke ontwikkeling in de buurregio’s en op transnationaal niveau

Deze studie heeft als doel de voor het Vlaams ruimtelijk beleid relevante ruimtelijke ontwikkelingen in buurregio’s en op transnationaal niveau te inventariseren met het oog op het detecteren van mogelijke ruimtelijke potenties en bedreigingen. De internationale ruimtelijke ontwikkelingen werden op twee beleidsmatig relevante schaalniveaus ingedeeld: ruimtelijke ontwikkelingen in de directe nabijheid van Vlaanderen, en ruimtelijke ontwikkelingen in een breder Europees verband die relatie houden met de grotere ruimtelijke systemen waarvan Vlaanderen deel uitmaakt. 

documenten:

eindrapport van de studie 'Inventarisatie van de voor het Vlaams ruimtelijke beleid relevante ruimtelijke ontwikkeling in de buurregio’s en op transnationaal niveau' (pdf - 6MB)

figurenatlas bij het eindrapport (pdf - pas op, omvangrijk bestand 45MB)


Studie uitgevoerd door KULeuven, O2 Consult, OMGEVING, OTB TU Delft in opdracht van het Departement RWO van de Vlaamse overheid.