Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Evaluerend onderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen

Onderzoek in voorbereiding van een nieuw ruimtelijk beleidsplan Vlaanderen. Het behandelt volgende onderzoekvragen:

  1. Werden de in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vooropgestelde trendbreuken gerealiseerd?
  2. Is het ruimtelijk instrumentarium in staat geweest de gewenste ruimtelijke beleidsdoelstellingen te realiseren?
  3. Hebben de doelstellingen van het  Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen  doorgewerkt in andere beleidsplannen? Droeg dit bij aan het realiseren van de integrerende en coördinerende rol van ruimtelijke ordening?
  4. Hebben andere beleidsniveaus bijgedragen tot het realiseren van de ruimtelijke beleidsdoelstellingen?
  5. Hoe kan het maatschappelijk draagvlak voor het ruimtelijke ordeningsbeleid geoptimaliseerd worden?

Lees het eindrapport (pdf - 5,3 MB)

Presentatie (pdf - 1,8 MB)


Studie uitgevoerd door het K.U. Leuven - Instituut voor de Overheid, SumResearch, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst - departement Architectuur (Sint-Lucas), Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van het Departement RWO van de Vlaamse overheid (juli 2010)