Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Ruimtelijk afwegingskader voor grootschalige detailhandelsvestigingen

Niet-technische samenvatting ( - 0,6 MB)

Deel 1: analyse ( - 3,6 MB)

Deel 2: afwegingskader ( - 2 MB)


Studie uitgevoerd door IDEA Consult, OMGEVING, PUBLIUS en CBRE in opdracht van het Departement RWO van de Vlaamse overheid (december 2010)