Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Selectie van de kleinstedelijke gebieden in Vlaanderen

De studie heeft tot doel aan te geven tot welk type kleinstedelijk gebied de geselecteerde gemeenten kunnen behoren dan wel of een dergelijk onderscheid nog zinvol is of verscherpt moet worden. De studie houdt dan ook mede een evaluatie van de selectie van de kleinstedelijke gebieden in Vlaanderen in, in functie van de uitgangspunten van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de provinciale ruimtelijke structuurplannen. De belangrijkste onderzoeksvragen in de studie zijn:

- Is de methodiek uit 1997 nog geldig of dient deze gewijzigd te worden?
- In welke zin dient de methodiek eventueel bijgesteld te worden?
- Wat zijn de resultaten van de toepassing van de (bijgestelde) methodiek?

Lees eindrapport ( - 3,7 MB)


De studie is uitgevoerd door de KULeuven (ASRO en afdeling Geografie) en door het bureau voor architectuur en planning.