Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Ruimtelijke ordening en sectorwetgeving

De relatie tussen de wetgeving ruimtelijke ordening en de sectorale wetgeving staat centraal in deze opdracht en meer in het bijzonder die domeinen waar deze relatie problematisch is en waar er mogelijkheden zijn voor vereenvoudiging.

Lees eindrapport ( - 3,7 MB)


De studie is uitgevoerd door Laga & Philippe (ondertussen Laga) met medewerking van Dr. Geert Van Hoorick, Studiegroep Omgeving en

IDEA Consult.