Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Sturingsmodellen voor het wonen

De studie geeft inzicht in bestaande sturingsmodellen voor het wonen zowel in Vlaanderen als in het buitenland, het effect dat ze kunnen hebben op de toedeling van bijkomende woongelegenheden over de gemeenten in Vlaanderen, en aan aanzet van een “gecombineerd sturingsmodel” dat verschillende elementen uit de geanalyseerde modellen samenbrengt.

Lees eindrapport ( - 9 MB)


De studie is uitgevoerd door Antea Belgium n.v. i.s.m. de vakgroep geografie van UGent. (juli 2011)