Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Studie over de wetgeving en de toepassing van de plan-MER Richtlijn in ruimtelijke planning in de praktijk in een aantal lidstaten van de EU

De doelstelling van voorliggende beleidsstudie bestaat erin zicht te krijgen over de toepassing van de plan-m.e.r. richtlijn in de ruimtelijke planning in een aantal Europese lidstaten of regio’s.

De studie

  • reikt praktijkgericht oplossingsrichtingen aan vanuit een inzicht over gewestgrenzen heen met het oog op mogelijke verdere procesmatige integratie van ruimtelijke planning en plan-m.e.r. in Vlaanderen.
     
  • is voornamelijk gericht naar de praktische toepassing om enerzijds te weten wat als goede voorbeelden beschouwd kan worden en anderzijds om te leren welke problemen of knelpunten best vermeden worden.
     
  • draagt er eveneens toe bij om knelpunten te helpen doorgronden en op te lossen.

Lees het eindrapport (, 22MB) en de samenvatting (, 1MB)


De studie is uitgevoerd door Arcadis iov het departement RWO en in samenwerking met het departement LNE (oktober 2009).