Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Slim ruimtegebruik door hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik

Deze studie vormt een voorbereiding voor het Beleidsplan Ruimte.  In dat beleidsplan wordt de uitganghouding van duurzame ruimtelijke ontwikkeling vertaald naar begrippen ‘slim’ en ‘zorgvuldig ruimtegebruik’.  De studie focust op twee dimensies van zorgvuldig ruimtegebruik, namelijk hergebruik en omkeerbaar ruimtegebruik.  Hergebruik heeft betrekking op het opnieuw gebruiken van bestaande gebouwde elementen, (ruimtelijke-, infra-)structuren of gebouwen.  Hergebruik betekent het al dan niet op termijn opnieuw gebruiken van deze elementen voor nieuwe of gelijkaardige functies en bestemmingen.  Omkeerbaar ruimtegebruik heeft in eerste instantie betrekking op gebruik.  Het heeft betrekking op de mogelijkheid om na het beëindigen van de functie te kunnen terugkeren naar de oorspronkelijke toestand (of beter) van het gebied.  Tussentijds en tijdelijk ruimtegebruik zijn te beschouwen als substrategieën van omkeerbaar ruimtegebruik.

De studieresultaten bestaan uit een hoofdrapport (df - 12 MB) en een bijlage (pdf - 21 MB).  

Uitgevoerd door TRITEL en UGent (2012).