Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Ruimtelijke visievorming voor een aantrekkelijk polycentrisch Vlaanderen

Dit ontwerpend onderzoek is een antwoord op de vraag van RWO om “elementen aan te leveren voor een ruimtelijke visievorming voor een aantrekkelijk polycentrisch Vlaanderen en bouwstenen aanleveren voor een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen”. Het onderzoek is een vingeroefening, een eerste aanzet die elementen en thema’s aanlevert als inspiratie voor de eerste fase, de verkenningsfase, bij de opmaak van het Beleidsplan Ruimte.

We gaan uit van de hypothese dat Vlaanderen een polycentrische regio is. Het doel van de ontwerpoefening is om te verbeelden hoe Vlaanderen op een kwalitatieve manier verder ruimtelijk kan ontwikkelen en welk ruimtelijk beleid hiervoor nodig is. Bovendien geeft de studie inzicht in het functioneren van polycentrisch Vlaanderen en de kansen en bedreigingen van deze polycentrische structuur.

Lees eindrapport ( - 38 MB)


De studie is uitgevoerd door uapS (Anne Mie Depuydt & Erik Van Daele)i.s.m. volgende diensten van de Vlaamse overheid: team Visie van het Departement RWO, team Stedenbeleid en team Vlaams bouwmeester. (mei 2012)