Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Onderzoek naar een instrumentarium voor strategisch en realisatiegericht ruimtelijk beleid in Vlaanderen

Dit onderzoek is een voorbereidend onderzoek in het proces voor opmaak van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.  Het Regeerakkoord en de Beleidsnota Ruimtelijke Ordening kaderen dit project in de ambitie van een meer strategisch, dynamisch en realisatiegericht ruimtelijk beleid.  Die ambitie veronderstelt een modernisering van de beleidsplanning maar ook van het ruimere instrumentarium van het ruimtelijk beleid.

De opdracht had als doel inzichten te verzamelen en voorstellen te formuleren voor de vermelde modernisering van het instrumentarium van de ruimtelijke ordening.

Lees het rapport (, 3MB)


De studie is uitgevoerd door het studiebureau TRITEL in samenwerking met het advocatenkantoor LDR (februari 2012).