Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Onderzoek naar de bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke ordening

In het 'Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening 2010', goedgekeurd op 16 juli 2010, besliste
de Vlaamse Regering om een onderzoek te voeren om na te gaan of en hoe het huidige instrumentarium van gerechtelijke handhaving en preventief administratief stakingsbevel moderner en slagvaardiger kan gemaakt worden door dit aan te vullen met een volwaardig bestuurlijk herstelbevel, dat het rechtsherstellend karakter van de gerechtelijke handhaving combineert met de snelheid van het administratief
stakingsbevel.

Deze studie bevat ondermeer een rechtsvergelijkend onderzoek van systemen van bestuurlijke handhaving, gehanteerd
in Vlaanderen, Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland en formuleert concrete aanbevelingen tot aanpassing en aanvulling van de Vlaamse reglementering, met het oog op het tot stand brengen van een hybride systeem van gerechtelijke en administratieve handhaving.

Lees het rapport (pdf, 4MB)


De studie is uitgevoerd door de Vrije Universiteit van Brussel en de Universiteit van Hasselt (juli 2012).