Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking

Dit onderzoek reikt mogelijkheden aan om - naar de principes van het Witboek Interne Staatshervorming – in te zetten op de versterking van lokale besturen door middel van intergemeentelijke samenwerking. Het doel van de opdracht bestond erin om inzichten te verwerven over de bestuurlijke aspecten van intergemeentelijke samenwerking en de specifieke behoeften en noden die er vandaag de dag bestaan bij gemeenten om tot een meer autonoom ruimtelijk beleid te komen via intergemeentelijke samenwerking.

Omdat intergemeentelijke samenwerking gericht kan zijn op het realiseren van bestuurlijke doelstellingen enerzijds en ruimtelijke doelstellingen anderzijds, beslaat de opdracht beide luiken, zij het met een lichte nadruk op het eerste aspect. Bestuurlijke doelstellingen kunnen gaan over de efficiëntie van overheidsdiensten, de kwaliteit van de dienstverlening, het afstemmen van politieke besluitvorming,... Ruimtelijke doelstellingen gaan over ruimtelijk inhoudelijke zaken (zoals het realiseren van een ruimtelijke taakstelling wonen). Het formuleren van (nieuwe) ruimtelijke doelstellingen waarop intergemeentelijke samenwerking bij uitstek kan ingezet worden, kadert momenteel binnen het spoor van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Lees hier de managementsamenvatting en het eindrapport.

Uitgevoerd door Instituut voor de Overheid (KULeuven), het Departement HABE (Hogeschool Gent), Idea Consult en Omgeving (2012)