Logo Vlaamse Overheid en Ruimtelijke Ordening

Zoek een publicatie

Publicaties

Ruimtelijke impact van technologische ontwikkelingen 2020 - 2050

Deze studie brengt de mogelijke ruimtelijke impact van technologische ontwikkelingen in kaart met een tijdshorizon van enerzijds 2020 en anderzijds een vooruitblik naar 2050. De focus ligt op de sectoren ICT, landbouw, industrie, energie en mobiliteit. De studie werd opgemaakt in nauw overleg met academici, andere beleidsvelden en maatschappelijke actoren. Ze kadert in de voorbereiding van het witboek Beleidsplan Ruimte. Ze bestaat uit drie einddocumenten die u hier kan consulteren:

- trendanalyse;

- atlas;

- beleidsaanbevelingen

 

Uitgevoerd door TNO en Urban Unlimited in opdracht van Ruimte Vlaanderen